Diensten

Plaatsen van rookmelders / blussers / vluchtladders

Elk jaar raken door beginnende brand veel mensen gewond of komen te overlijden omdat ze niet op tijd gealarmeerd worden. Het aantal slachtoffers kan drastisch verminderd worden door het plaatsen van rook- en/of koolmonoxidemelders. Ook blusmiddelen en vluchtladers kunnen belangrijk zijn in uw woning om een beginnende brand te blussen of om via een alternatieve route te kunnen vluchten. Hebri-Flex geeft u advies op maat bij het plaatsen van rook- en koolmonoxidemelders. Stoker / veiligheidsman bij oefencentraVeiligheid staat bij hulpverleners zeer hoog in het vaandel. Ook tijdens oefeningen wordt er alles aan gedaan de veiligheid van hulpverleners te waarborgen. Ook hier biedt Hebri-Flex de oplossing. Gedurende de gehele oefening/training van uw korps kunt u Hebri-Flex inhuren om de veiligheid van uw mensen te waarborgen.

Brandwacht lopen bij evenementen

Om tijdens een evenement de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen, zijn er brandwachten nodig. Door ervaring als beroepsbrandweerman weet Hebri-Flex exact welke voorwaarden er zijn verbonden aan het veilig laten verlopen van uw evenement. Hebri-Flex helpt u dan ook graag om uw evenement volgens de wettelijke veiligheidseisen te laten verlopen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

EHBO lopen bij evenementen
Tijdens een feest of evenement kan er van alles gebeuren waardoor er mensen gewond kunnen raken. Hebri-Flex beschikt over kennis en ervaring om mensen die gewond, bewusteloos of reanimatie behoevend zijn te helpen. Door middel van een rugzak met verbandmiddelen en een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan Hebri-Flex de eerste handelingen verrichten tot professionele hulp ter plaatse is.

BHV

Bij bedrijven kan er van alles gebeuren, denk bijvoorbeeld aan brand of ongevallen. Om in een bedrijf snel een calamiteit te kunnen bestrijden, zijn er BHV’ers nodig. Hoeveel BHV’ers er nodig zijn is bedrijfsafhankelijk. Door een RI&E rapport (Risico, Inventarisatie & Evaluatie) te laten schrijven weet u als ondernemer hoeveel BHV’ers u nodig heeft binnen uw onderneming. Hebri-Flex kan voor uw onderneming een RI&E rapport schrijven en BHV’ers opleiden om beginnende brandjes te blussen, eerste hulp te bieden bij een ongeval of het bedrijf te ontruimen. Eenmaal per jaar moeten BHV’ers een dag op herhaling om de kennis op peil te houden. Hebri-Flex kan bij u op locatie deze opleiding of herhaling geven. Tevens verzorgt Hebri-Flex voor uw onderneming ontruimingsoefeningen om de BHV’ers nog beter te trainen bij calamiteiten.

Lessen / oefeningen voorbereiden voor brandweerkorpsen

Brandweermensen moeten continue op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Het vergt veel tijd om elke week trainingen en oefeningen voor te bereiden. Hebri-Flex maakt lesplannen en lesbrieven op maat voor uw organisatie. Dit bespaart uw bedrijf veel tijd en energie. Na afloop van elke training of oefening vindt er een evaluatie plaats met de gehele groep.

Verhuur van brandweerdiensten aan andere korpsen

Hebri-Flex is de oplossing voor uw personeelsprobleem binnen beroepskorpsen van de brandweer. Als u om wat voor reden dan ook kampt met personele problemen, kunt u contact opnemen. Hebri-flex is opgeleid en getraind voor veel brandweerdiensten binnen uw organisatie. Voor een overzicht van diploma’s en certificaten kunt u op de button CV klikken.