EHBO’er

Hebri-Flex kan u het volgende dienstenpakket aanbieden:

 Dienstverlening

Bij evenementen als EHBO’er optreden om de veiligheid te waarborgen in geval van een calamiteit.