cursussen

cursussen

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers die zijn opgeleid om in het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen de eerste maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen die in het bedrijf aanwezig zijn.

De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en het BHV-plan zijn het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Die verplichting geldt ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV in zijn bedrijf is georganiseerd en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.