gezinshuizen

advies

Voor een nieuw te starten gezinshuis moet een RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) worden uitgevoerd door een gecertificeerde, door Keurmerk Gezinshuizen aangestelde organisatie. Bestaande gezinshuizen moeten elke drie jaar een RI&E laten uitvoeren. Het Keurmerk Gezinshuizen werkt samen met Hebri-Flex, dat bekend is met het werk in gezinshuizen en goed op de hoogte is van de door het Keurmerk Gezinshuizen gestelde eisen.

Waarom ondersteuning bij de RI&E?

Als gezinshuis beschikt u over een actuele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) om zo de veiligheid van de gezinshuisouder(s), jeugdigen, medewerkers en vrijwilligers te garanderen. Deze RI&E leidt vrijwel altijd tot een actie- en onderhoudsplan en een aantal verbeterpunten. Om u te ondersteunen met de invulling en uitvoering van de RI&E kan ik tussentijds langskomen om u verder op weg te helpen en te ondersteunen.

Wat kan Hebri-Flex voor uw gezinshuis betekenen op dit gebied?

  • Ik gebruik de aanwezige RI&E met verbeterpunten;
  • Ik kijk mee wat er belangrijk is in uw gezinshuis;
  • Ik maak een planning met de volgorde van aanpak van de verbeterpunten;
  • Ik kijk verder dan alleen de RI&E en denk met het gezinshuis mee.

De RI&E zelf:

  • Zijn er extra risico’s die we kunnen beperken;
  • Hoe vaak vindt er controle plaats op de afhandeling van de verbeterpunten;
  • Is er (nieuwe) wet- en regelgeving van toepassing waardoor extra actie- en verbeterpunten toegevoegd moeten worden?

Evaluatie:

  • De RI&E word bijgewerkt, afgehandelde verbeterpunten worden aangegeven, nieuwe worden opgenomen;
  • Plan van aanpak wordt uitgewerkt;
  • Kosten, risico’s en vervolgstappen worden gezamenlijk in kaart gebracht

Tijd: ongeveer 2 uur op de locatie van uw gezinshuis

Kosten: € 275,- (inclusief arbeidsuren, reisuren, kilometers). Exclusief 21% btw.