evaluatie

evaluatie

Hebri-Flex heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van evaluaties na een incident, waarbij één of meerdere slachtoffers zijn gevallen. Als het incident ernstig is kan dit in sommige gevallen een enorme impact hebben op de BHV'ers en werknemers van uw organisatie, en iedereen die erbij betrokken is geweest. Zorg ervoor dat iedereen na een incident weet waar hij/zij terecht kan met nazorg. Plan eventueel een bijeenkomst waarbij betrokkenen ervaringen met elkaar kunnen delen. De intensiteit van de nazorg is afhankelijk van het soort incident en de behoefte van de betrokken personen. Dit wordt in onderling overleg bepaald.

Een emotionele reactie als gevolg van een eerdere gebeurtenis hoeft niet direct op te treden, maar kan zich ook pas na langere tijd uiten. Let dus goed op specifieke kenmerken, dan wel afwijkend gedragsvertoon bij personen. Symptomen waar je op kunt letten zijn ziekmeldingen, emotionele reacties of stemmingswisseling. Bespreek dit persoonlijk met de betrokken werknemer, zodat deze zich niet hoeft te schamen voor andere collegas en zich daarom groot probeert te houden. Wanneer je een vermoeden hebt dat iemand begeleiding nodig heeft bij de verwerking van een gebeurtenis, meld dit dan bij de BHV-coördinator.